dimarts, 11 d’agost de 2015

Quina és la millor opció per als meus residus si no els puc reutilitzar?

Tots tenim clar que el més important en el món dels residus és no generar-los. La reutilització (intercanvi, cessió, venda de segona mà,…) ens ajuda en aquest objectiu, però en ocasions no és possible. En aquests casos és molt important gestionar correctament els nostres residus. Hi ha moltes possibilitats per a residus que normalment acaben en el contenidor gris amb destí al femer. Piles, residus de pintures, residu tèxtil, bombetes de baix consum o fluorescents, residus perillosos domèstics poden ser dipositats a les deixalleries (punts verds) o en alguns casos en contenidors específics situats en comerços per exemple. 

Què són els residus? Quin valor amaguen?

La nostra participació en diferents actes i activitats en relació amb els residus i les diferents qüestions que se'ns plantegen en aquests actes ens donen a entendre que tal vegada és necessari apropar alguns conceptes a la població.
El primer concepte que tots hauríem de tenir clar és què és realment un residu. Tots tenim la imatge que un residu són fems, el que ja no té utilitat. Però la realitat és una altra. Fins i tot el concepte legal de residu aporta una clara diferència. Un residu és allò que per al seu posseïdor no té valor i per tant té la intenció de desfer-se'n. És a dir el criteri per decidir què és i què no és un residu és subjectiu. És “fems” perquè no serveix al propietari, però pot contenir un gran valor, fins i tot econòmic. La major part dels residus en realitat contenen per tant un valor. Són recursos potencials, que poden recuperar-se a través del que anomenam la valorització dels residus

divendres, 7 d’agost de 2015

Alternativa ambiental als residus de roba

De forma genèrica, la fracció de residus tèxtils ve a representar el 4 % dels residus d’origen domiciliari (4,35 % a Balears segons el Ministeri de Medi Ambient). Es calcula que el consum de roba per persona i any en països del primer món oscil·la entre 7 i 10 kg. Segons estimacions del Ministeri de Medi Ambient cada ciutadà espanyol produeix cada any al voltant de 540 kg de residus, dels quals la fracció tèxtil suposa uns 10 kg. Es pot calcular ràpidament mitjançant una simple operació aritmètica la quantitat de residus que es produeixen d’aquests materials a la nostra illa. Segons aquestes dades podrien estar arribant a l’abocador de cala Llonga més de 1.500 tm anuals, però altres fonts ho incrementen fins a les  3.000 tm anuals. El reciclatge, i sobretot la reutilització dels residus tèxtils, evita que s’acumulin als femers, a més de donar un nou ús als seus materials.

dimecres, 5 d’agost de 2015

Impacte real de la reutilització

Tret i modificat a partir de material educatiu de AMB

Les diferents normatives relacionades amb els residus als països europeus estan orientades a promoure accions i mesures seguint una clara jerarquia d’acord amb el seu pes ambiental. Segons aquesta prioritat, determinada per directives europees, les lleis han de fomentar en primer lloc la reducció en la producció de residus i a continuació la reutilització, el reciclatge, i en darrer lloc, la seua eliminació (per incineració o vessament).

Promoure la reutilització seria, per tant, la prioritat principal per a aquells residus que ja s’han produït. Però, heu rebut informació en relació amb la reutilització? Recordau alguna campanya pública centrada en la reutilització? La veritat és que es fa difícil recordar a les nostres illes campanyes d'aquests tipus, però fins i tot costa recordar-ne alguna d’àmbit estatal.

dimarts, 4 d’agost de 2015

Avantatges ambientals de la reutilització

Neumàtics reutilitzats (tret d'aquí)
Tots hem de tenir clara la importància de la valorització dels residus que produïm, és a dir de la recuperació dels materials i els consums energètics que amaguen, per reduir el nostre impacte sobre el planeta. Hi ha moltes possibilitats de valorització al nostre abast, però bàsicament s'agrupen en dos: el reciclatge i la reutilització.
La més senzilla és la reutilització i l’aposta per la segona mà. Cada article al qual s’allargui la vida a través de la cessió, l'intercanvi o l'entrada en el circuit de la segona mà suposa un enorme estalvi en el consum de matèries primeres i problemes ambientals derivats. 


dilluns, 3 d’agost de 2015

L’ECO, la moneda social d’Eivissa, i altres iniciatives de la CIE, una possibilitat per la reutilització

Si bé no es una creació recent, les monedes locals, monedes socials o alternatives van incrementant la seva presencia en les darreres dècades. Si bé els objectius de cada moneda son diferents en general funcionen com eina per l’intercanvi de bens o serveis de forma paral·lela a les monedes oficials coexistint amb elles. En el cas d’Eivissa tenim una moneda social des de 2013, l’ECO, creada per la Cooperativa Integral d’Eivissa (CIE).  

Logo de l'ECO (CIE)
Si bé l’ECO no esta pensat per la segona mà, tal i com està dissenyada la moneda sí afavoreix la reutilització d’objectes entre els usuaris. En realitat s’oferta  i demanda per tot tipus de serveis, productes artesans, productes de segona mà, etc....  No està pensada en exclusiva per un mercat de reutilització de productes o envasos, però si ho inclou.

De fet des de la CIE recolzen activament la reutilització i la sostenibilitat mediambiental en els hàbits de consum (és un dels seus pilars), i per exemple disposen d’un banc de pots i envasos, on qui tingui pots vuits, nets, sense etiqueta i amb la tapa en bon estat pot vendre’ls a la CIE en ecos. Desprès un altra persona pot comprar-los, promocionant la reutilització d’envasos de vidre. Aquests Ecos prevenients del dipòsit d’envasos poden ser utilitzats en establiments que accepten ecos o en intercanvis amb particulars.

Per últim, un altre  projecte que està funcionant dins de la CIE relacionats amb la reutilització es una llista pròpia de correu electrònic, on diàriament els usuaris comparteixen  anuncis de coses de segona mà que necessiten vendre o trobar. A l’actualitat aquesta llista de correu la conformen més de 500 persones . Bàsicament és com si fos un grup de Facebook, però privat (encara que qualsevol pot apuntar-se a la llista de correu aquí).

El dipòsit dels residus, l'últim pas d'un consum responsable

La correcta eliminació dels productes al final
 del seu cicle de vida és la  nostra responsabilitat. 
Si bé la finalitat bàsica d’aquest bloc és facilitar i promocionar la reutilització i la segona mà a Eivissa, no podem deixar de presentar reflexions en relació amb la correcta gestió dels residus i el consum responsable. I la veritat és que aquestes dues qüestions no poden separar-se. No hi ha consum responsable sense assumir per la nostra banda la responsabilitat de donar la millor sortida possible als nostres residus des del punt de vista ambiental i social. I en aquest punt hauríem de recordar, una vegada més, que l’ordre jeràrquic de prioritat des del punt de vista ambiental és reduir la producció de residus a través de la prevenció, en segon lloc la reutilització i a continuació el reciclatge.


La reutilització, la millor opció també per a equips informàtics


El material informàtic obsolet, el que s'anomena línia gris, implica un problema de gestió que a més a més s'incrementa any rere any. Fins fa poc a Eivissa no teníem més alternativa per al nostre ordinador obsolet que desfer-nos-en a través de la recollida de voluminosos municipal amb destí al femer. Els darrers anys la situació ha millorat i almenys, juntament amb altres residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), arriben bé a través de la recollida municipal o bé des de les deixalleries a un gestor autoritzat que els descontamina, separa components i els envia a la península Ibèrica per a l'extracció dels metalls i altres components per al seu reciclatge. Per cert, els resultats són molt bons a les Pitiüses.


Però sempre hi ha una alternativa millor al reciclatge: la reutilització. Aquesta reutilització per als equips informàtics és possible aquí gràcies a l'esforç d'una petita ONG local: Ordinadors solidaris.

Mobles i serveis de decoració de segona mà a Eivissa


Pot ser que trobis el que necessites a  l’oferta entre particulars a través d’anuncis en webs, telefonia mòbil o  xarxes socials o en els mercats de segona mà. De totes formes hi ha bones oportunitats i  possibilitats en locals i negocis a l’illa que os presentem a continuació. Si coneixes alguna altra possibilitat no inclosa al llistat, indica’ns-ho lo en los comentaris i ho actualitzarem.

Consells per reduir els nostres residus cada dia

Podem trobar fàcilment per internet decàlegs i pautes per contribuir a la reducció de la generació dels residus. Ja sabeu que el millor residu és el que no es produeix. Un d'aquests petits reculls de bones pràctiques està disponible a la web de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus. En aquest cas ens proporcionen 12 consells molt senzills. Tant de bo si tothom els seguís!. Són aquests:

3.- No desaprofitar els aliments (hi ha estudis del WARP que parlen d'un 18 % de menjar comprat i no consumit, aquí ho teniu resumit en castellà).
4.- Comprar a granel o en gran format.
5.- Comprar recanvis ecològics.
6.- Beure aigua de l’aixeta (això a Eivissa es fa difícil).
7.- Limitar el nombre d’impressions.
11.- Manllevar o llogar les eines que feim servir.
12.- Fer arreglar els aparells.

Si voleu, podeu compartir més consells als comentaris.