dimarts, 27 d’octubre de 2015

#Recuperadors

Els companys d'Amics de la Terra han `presentat un màgnific video en relació als recuperadors a Eivissa, englobat dins els seu projecte 50/20. Dins d'aquest projecte també han preparat una guia dels recuperadors a Eivissa a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Esperem que vos agradi.


dimarts, 11 d’agost de 2015

Quina és la millor opció per als meus residus si no els puc reutilitzar?

Tots tenim clar que el més important en el món dels residus és no generar-los. La reutilització (intercanvi, cessió, venda de segona mà,…) ens ajuda en aquest objectiu, però en ocasions no és possible. En aquests casos és molt important gestionar correctament els nostres residus. Hi ha moltes possibilitats per a residus que normalment acaben en el contenidor gris amb destí al femer. Piles, residus de pintures, residu tèxtil, bombetes de baix consum o fluorescents, residus perillosos domèstics poden ser dipositats a les deixalleries (punts verds) o en alguns casos en contenidors específics situats en comerços per exemple. 

Què són els residus? Quin valor amaguen?

La nostra participació en diferents actes i activitats en relació amb els residus i les diferents qüestions que se'ns plantegen en aquests actes ens donen a entendre que tal vegada és necessari apropar alguns conceptes a la població.
El primer concepte que tots hauríem de tenir clar és què és realment un residu. Tots tenim la imatge que un residu són fems, el que ja no té utilitat. Però la realitat és una altra. Fins i tot el concepte legal de residu aporta una clara diferència. Un residu és allò que per al seu posseïdor no té valor i per tant té la intenció de desfer-se'n. És a dir el criteri per decidir què és i què no és un residu és subjectiu. És “fems” perquè no serveix al propietari, però pot contenir un gran valor, fins i tot econòmic. La major part dels residus en realitat contenen per tant un valor. Són recursos potencials, que poden recuperar-se a través del que anomenam la valorització dels residus

divendres, 7 d’agost de 2015

Alternativa ambiental als residus de roba

De forma genèrica, la fracció de residus tèxtils ve a representar el 4 % dels residus d’origen domiciliari (4,35 % a Balears segons el Ministeri de Medi Ambient). Es calcula que el consum de roba per persona i any en països del primer món oscil·la entre 7 i 10 kg. Segons estimacions del Ministeri de Medi Ambient cada ciutadà espanyol produeix cada any al voltant de 540 kg de residus, dels quals la fracció tèxtil suposa uns 10 kg. Es pot calcular ràpidament mitjançant una simple operació aritmètica la quantitat de residus que es produeixen d’aquests materials a la nostra illa. Segons aquestes dades podrien estar arribant a l’abocador de cala Llonga més de 1.500 tm anuals, però altres fonts ho incrementen fins a les  3.000 tm anuals. El reciclatge, i sobretot la reutilització dels residus tèxtils, evita que s’acumulin als femers, a més de donar un nou ús als seus materials.

dimecres, 5 d’agost de 2015

Impacte real de la reutilització

Tret i modificat a partir de material educatiu de AMB

Les diferents normatives relacionades amb els residus als països europeus estan orientades a promoure accions i mesures seguint una clara jerarquia d’acord amb el seu pes ambiental. Segons aquesta prioritat, determinada per directives europees, les lleis han de fomentar en primer lloc la reducció en la producció de residus i a continuació la reutilització, el reciclatge, i en darrer lloc, la seua eliminació (per incineració o vessament).

Promoure la reutilització seria, per tant, la prioritat principal per a aquells residus que ja s’han produït. Però, heu rebut informació en relació amb la reutilització? Recordau alguna campanya pública centrada en la reutilització? La veritat és que es fa difícil recordar a les nostres illes campanyes d'aquests tipus, però fins i tot costa recordar-ne alguna d’àmbit estatal.

dimarts, 4 d’agost de 2015

Avantatges ambientals de la reutilització

Neumàtics reutilitzats (tret d'aquí)
Tots hem de tenir clara la importància de la valorització dels residus que produïm, és a dir de la recuperació dels materials i els consums energètics que amaguen, per reduir el nostre impacte sobre el planeta. Hi ha moltes possibilitats de valorització al nostre abast, però bàsicament s'agrupen en dos: el reciclatge i la reutilització.
La més senzilla és la reutilització i l’aposta per la segona mà. Cada article al qual s’allargui la vida a través de la cessió, l'intercanvi o l'entrada en el circuit de la segona mà suposa un enorme estalvi en el consum de matèries primeres i problemes ambientals derivats.