dimarts, 15 de desembre de 2020

Aposta per la reutilització en les teves celebracions

 

La llei de residus de Balears es un gran avanç en la lluita contra l’ús de productes plàstics d’un sol ús. Per molt d’aquest productes com gots o plats està prohibida la seva venta a partir de març de 2021, llevat de que siguin de materials no plàstics o de plàstic compostable.

Sens dubte és un gran avanç, però des del punt de vista ambiental, el més adient és la seva substitució per productes reutilitzables. Per ajudar a aquesta transició a un futur sense productes d’un sol ús la Fundació Deixalles, amb la col·laboració del Consell d’Eivissa, ha posat en marxa un servei de préstec per substituir el consum de gots, plats, coberts i altres estris per les teves celebracions.

 divendres, 20 de setembre de 2019

Hem actualitzat tota l'informació al web!


Gràcies a la concessió de finançament per part del Consell d’Eivissa d’un projecte a  la convocatòria de subvencions del Consell d’Eivissa en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge de residus a entitats sense ànim de lucre 2019 hem pogut desenvolupar tota una sèrie d’actuacions per a la millora de la difusió de la nostra tasca i de les oportunitats per a la reutilització a l’illa. Emmarcat en aquest projecte  hem  revisat i actualitzat aquesta web de difusió de la segona mà i la reutilització a Eivissa.  Ja sabeu que aquí trobareu informació de mercats, botigues i eines virtuals relacionades amb la segona mà i la reutilització a l’illa, però a pesar de fer periòdicament algunes modificacions o afegits als continguts disponibles al web de la reutilització que vam crear en 2015  hi havia informació desfasada. 

Gràcies aquest projecte s’ha fet un gran esforç per revisar el 100% de les entrades i continguts del web, així com per contactar presencialment amb tots els negocis, mercat i altres vies relacionades amb la reutilització que es mencionaven al web per poder actualitzar la informació. També s’ha fet una recerca de noves iniciatives físiques i virtuals no incloses per a la seva incorporació.

Fruit d’aquesta revisió s’han introduït o incorporat un total de 27 iniciatives mentres que les eliminades que han estat 15 per la finalització de l’activitat. D’altres 15 iniciatives s’ha modificat o actualitzat la informació  disponible. En general s’ha vist per tant necessari modificar, bé per millorar l’informació com per introduir noves dades a la major part de les entrades, tant les de caire més informatiu i divulgatiu (8 de 10 existents) com a les relacionades directament amb la compra/venda (9 de les 10 existents).

Es destacable que en el cas de les iniciatives o empreses en relació a les possibilitats de reutilització per la població illenca existents al web s’ha modificat l’informació disponible en 15 casos. Aquestes modificacions podien ser des de la modificació de l’horari d’atenció a canvi en vies de contacte o de la seva web.

El volum d’empreses o iniciatives eliminades es elevat, la majoria per la seva desaparició, si bé també en algun cas per canvis que impliquen deixar la   segona mà (com per exemple amb el mercat de cala Llenya, ara transformat en mercat d’artesania). De les 15 eliminacions la gran majoria son empreses de segona mà (REPECO (electro), Gameshop, Rincon del rastro, segones oportunitats, Greenheart, Lottie bogotti, Flamingo Vintage Kilo), 3  mercats (cala Llenya, m. can Bonet, m. solidari pasqua AC), 1 grup facebook (Campra y venta de 2ª mano ibiza), 1 web anuncis OXL,  2 APP (Shelltag y Yume) i 1 associació d’esports aquatics.

Per contra s’han introduït o incorporat un total de 27 iniciatives, el que compensa i supera el  volum de les eliminades. De totes formes bona part de les iniciatives noves serien de caire virtual, moltes com iniciatives d’intercanvi entre particulars a través de grups de facebook (9 grups nous) i APPs (letgo, vinted i milanuncioswebs). També s’han incorporat 11 webs d’anuncis i compra-venta). En el cas de les botigues físiques a l’illa són 4 les incorporades ( Mercatino (botiga de compra-venda) i 3 botigues de roba Vintage (Picospardos, One up vintage i Vintage Icons & Echoes).

 Les dades d’incorporació i eliminació de iniciatives per tipologies d’activitat es resumeixen a la taula següent incorporant el balanç corresponent.
 


Incorporat
eliminat
balanç
Web
11
1
10
Grups facebook
9
1
8
APP
3
2
1
Botigues
4
7
-3
Mercats 2ª mà

3
-3
Altres

1
-1dilluns, 5 d’agost de 2019

#Recuperadors

Els companys d'Amics de la Terra han `presentat un màgnific video en relació als recuperadors a Eivissa, englobat dins els seu projecte 50/20. Dins d'aquest projecte també han preparat una relació dels recuperadors a Eivissa a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Esperem que vos agradi.


Quina és la millor opció per als meus residus si no els puc reutilitzar?

Tots tenim clar que el més important en el món dels residus és no generar-los. La reutilització (intercanvi, cessió, venda de segona mà,…) ens ajuda en aquest objectiu, però en ocasions no és possible. En aquests casos és molt important gestionar correctament els nostres residus. Hi ha moltes possibilitats per a residus que normalment acaben en el contenidor gris amb destí al femer. Piles, residus de pintures, residu tèxtil, bombetes de baix consum o fluorescents, residus perillosos domèstics poden ser dipositats a les deixalleries (punts verds) o en alguns casos en contenidors específics situats en comerços per exemple. 

Què són els residus? Quin valor amaguen?

La nostra participació en diferents actes i activitats en relació amb els residus i les diferents qüestions que se'ns plantegen en aquests actes ens donen a entendre que tal vegada és necessari apropar alguns conceptes a la població.
El primer concepte que hauríem de tenir clar és què és realment un residu. Tots tenim la imatge que un residu són fems, el que ja no té utilitat. Però la realitat és una altra. Fins i tot el concepte legal de residu aporta una clara diferència. Un residu és allò que per al seu posseïdor no té valor i per tant té la intenció de desfer-se'n. És a dir el criteri per decidir què és i què no és un residu és subjectiu. És “fems” perquè no serveix al propietari, però pot contenir un gran valor, fins i tot econòmic. La major part dels residus en realitat contenen per tant un valor. Són recursos potencials, que poden recuperar-se a través del que anomenam la valorització dels residus

Alternativa ambiental als residus de roba

De forma genèrica, la fracció de residus tèxtils ve a representar el 4 % dels residus d’origen domiciliari (4,35 % a Balears segons el Ministeri de Medi Ambient). Es calcula que el consum de roba per persona i any en països del primer món oscil·la entre 7 i 10 kg. Segons estimacions del Ministeri de Medi Ambient cada ciutadà espanyol produeix cada any al voltant de 540 kg de residus, dels quals la fracció tèxtil suposa uns 10 kg. Es pot calcular ràpidament mitjançant una simple operació aritmètica la quantitat de residus que es produeixen d’aquests materials a la nostra illa. Segons aquestes dades podrien estar arribant a l’abocador de cala Llonga més de 1.500 tm anuals, però altres fonts ho incrementen fins a les  3.000 tm anuals. El reciclatge, i sobretot la reutilització dels residus tèxtils, evita que s’acumulin als femers, a més de donar un nou ús als seus materials.