dilluns, 5 d’agost de 2019

Quina és la millor opció per als meus residus si no els puc reutilitzar?

Tots tenim clar que el més important en el món dels residus és no generar-los. La reutilització (intercanvi, cessió, venda de segona mà,…) ens ajuda en aquest objectiu, però en ocasions no és possible. En aquests casos és molt important gestionar correctament els nostres residus. Hi ha moltes possibilitats per a residus que normalment acaben en el contenidor gris amb destí al femer. Piles, residus de pintures, residu tèxtil, bombetes de baix consum o fluorescents, residus perillosos domèstics poden ser dipositats a les deixalleries (punts verds) o en alguns casos en contenidors específics situats en comerços per exemple. 


La Xarxa de Deixalleries, que funcionen gràcies a un consorci en què participen tots els ajuntaments d’Eivissa i el Consell, consta de  sis instal·lacions fixes i dues deixalleries mòbils. A la seua web teniu la ubicació, els horaris i el recorregut de les mòbils i els residus admesos. Tots aquests materials tendran una gestió específica, en la majoria dels casos orientada al reciclatge dels seus components, i que evitarà que acabin a l'Abocador de Ca na Putxa.


Per a petites quantitats de residus tipus piles, fluorescents, roba, etc., una fantàstica eina és el cercador R3 de donde lo tiro. Aquest cercador et facilita la localització dels punts de dipòsit a l’illa d’Eivissa per a la reutilització o el reciclatge de tots aquests residus valoritzables.   
   
Exemple amb resultats al cercador per residu tèxtil
a un carrer de sant Antoni de Portmany 

Entrada actualitzada en agost 2019

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada