dilluns, 5 d’agost de 2019

La reutilització, la millor opció també per a equips informàtics


El material informàtic obsolet, el que s'anomena línia gris, implica un problema de gestió que a més a més s'incrementa any rere any. Fins fa poc a Eivissa no teníem més alternativa per al nostre ordinador obsolet que desfer-nos-en a través de la recollida de voluminosos municipal amb destí al femer. Els darrers anys la situació ha millorat i almenys, juntament amb altres residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), arriben bé a través de la recollida municipal o bé des de les deixalleries a un gestor autoritzat que els descontamina, separa components i els envia a la península Ibèrica per a l'extracció dels metalls i altres components per al seu reciclatge. Per cert, els resultats són molt bons a les Pitiüses.


Però sempre hi ha una alternativa millor al reciclatge: la reutilització. Aquesta reutilització per als equips informàtics és possible aquí gràcies a l'esforç d'una petita ONG local: Ordinadors solidaris.


Aquesta entitat, sorgida fa uns anys de les inquietuds de l'equip d'Ibiform, recull equips obsolets, i amb l'ajut de persones voluntàries actualitza i millora els equips, aprofitant els components d’altres ordinadors. Posteriorment els equips, una vegada estan en condicions, es distribueixen entre els centres escolars i les ONG que ho sol•liciten.


La pròxima vegada que necessiteu desfer-vos d'algun equip, pensau a contactar amb ells (tel i fax: 971 19 36 23;  info@ordenadoressolidarios.es)

Cap comentari:

Publica un comentari