dilluns, 5 d’agost de 2019

El dipòsit dels residus, l'últim pas d'un consum responsable

La correcta eliminació dels productes al final
 del seu cicle de vida és la  nostra responsabilitat. 
Si bé la finalitat bàsica d’aquest bloc és facilitar i promocionar la reutilització i la segona mà a Eivissa, no podem deixar de presentar reflexions en relació amb la correcta gestió dels residus i el consum responsable. I la veritat és que aquestes dues qüestions no poden separar-se. No hi ha consum responsable sense assumir per la nostra banda la responsabilitat de donar la millor sortida possible als nostres residus des del punt de vista ambiental i social. I en aquest punt hauríem de recordar, una vegada més, que l’ordre jeràrquic de prioritat des del punt de vista ambiental és reduir la producció de residus a través de la prevenció, en segon lloc la reutilització i a continuació el reciclatge.
Els consumidors responsables hauríem de tractar d’analitzar els nostres hàbits i decisions de consum a partir d’una senzilla eina: el cicle de vida dels productes i serveis. És a dir tenint en compte on i com s’obtenen les matèries primeres, com són transformades, quines condiciones laborals i respecte al medi ambient garanteixen els productors en tota la cadena i els costos ambientals de la logística i l’embalatge necessari per fer arribar els productes fins als comerços. Aquesta informació, difícil d’aconseguir en alguns casos, hauria de ser la base a partir de la qual posar en funcionament el nostre poder com a consumidors: premiar amb la nostra compra qui més s’ajusta als nostres valors (respecte al medi ambient, drets laborals, explotació infantil, transparència …).


Però el cicle de vida del producte no acaba aquí. A partir d’aquest moment, una vegada que adquirim els productes la responsabilitat passa a ser exclusivament nostra. Som nosaltres els que utilitzarem correctament o no els electrodomèstics i altres objectes. Nostra serà la responsabilitat del seu manteniment  i conservació, cosa que ens permetrà allargar la seua vida útil, i de la petjada ambiental derivada del seu consum energètic per exemple. Nosaltres haurem d’assegurar-nos de no estar produint consums energètics innecessaris (el famós standby) i tantes i tantes coses que conformen la petjada ecològica de les nostres llars. I també, i això se'ns oblida molt sovent, els responsables de l’eliminació responsable dels aparells, mobles, objectes i materials una vegada que deixen de ser útils per a nosaltres i per tant es converteixen en residus.
L’eliminació o el dipòsit és l’últim pas en el cicle de vida dels productes i depèn exclusivament del posseïdor. Molts segurament farem servir els contenidors de recollida selectiva d’envasos (els de color verd, groc i blau) fet que redueix l’impacte ambiental del nostre consum i permet el reciclatge i la recuperació de molts materials. Però hi ha moltes més possibilitats i no hauríem, si volem ser consumidors responsables, de limitar-nos a això. Tractar d’allargar la vida dels productes, si encara estan en bones condicions, hauria de ser la primera opció. Per fer-ho s'ha de tractar de cedir-los a tercers o introduir-los a la segona mà directament. Hi ha fins i tots aplicacions per a mòbil que ho faciliten. Sempre està també la possibilitat de telefonar a Deixalles, a Cáritas i a parròquies que tractaran d’aconseguir allargar la vida dels objectes. Però hi ha molts altres residus que tots produïm i que no tenen possibilitats de segona mà  i s'ha  d'evitar que acabin al contenidor gris amb destí al femer. Piles, bateries, petits electrodomèstics, pots amb restes de pintura, oli de cuina, bombetes de baix consum, fluorescents, objectes de metall, restes de poda i un sens fi de material de rebuig poden tenir una sortida ambientalment més correcta fins i tot a la nostra illa.
Imatge descarregable en català, castellà o anglès aquí

Piles, fluorescents, bombetes de baix consum i mòbils per exemple tenen sistemes integrats de gestió específics. Podreu trobar contenidors per a aquests objectes i aparells en petits comerços (ferreteries, botigues de telefonia, supermercats). De tots aquestos objectes s’aconsegueix una taxa de reciclat superior al 90 % dels seus components si es dipositen en aquests contenidors. 
El residu tèxtil té una àmplia xarxa de contenidors de Cáritas (vermells) i Deixalles (blancs) a la via pública. Per a bona part de la resta, inclosos molts residus perillosos com els envasos de pintura, olis, dissolvents, bateries, etc. tenim a la nostra disposició una xarxa de 6 deixalleries o punts verds en diferents poblacions de l’illa, així com dos més mòbils. La seua situació, horari i residus admesos, els podreu trobar a la web www.deixallerieseivissa.com. I si ho voleu, teniu a la vostra disposició un fantàstic recurs per localitzar el punt més proper per a dipositar qualsevol residu per reciclar (des de piles, roba, residus perillosos… el que sigui) i fins i tot on introduir-ho en els mercats de segona mà. En el cercador de www.dondelotiro.com trobaràs la resposta. 

Cap comentari:

Publica un comentari