divendres, 20 de setembre de 2019

Hem actualitzat tota l'informació al web!


Gràcies a la concessió de finançament per part del Consell d’Eivissa d’un projecte a  la convocatòria de subvencions del Consell d’Eivissa en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge de residus a entitats sense ànim de lucre 2019 hem pogut desenvolupar tota una sèrie d’actuacions per a la millora de la difusió de la nostra tasca i de les oportunitats per a la reutilització a l’illa. Emmarcat en aquest projecte  hem  revisat i actualitzat aquesta web de difusió de la segona mà i la reutilització a Eivissa.  Ja sabeu que aquí trobareu informació de mercats, botigues i eines virtuals relacionades amb la segona mà i la reutilització a l’illa, però a pesar de fer periòdicament algunes modificacions o afegits als continguts disponibles al web de la reutilització que vam crear en 2015  hi havia informació desfasada. 

Gràcies aquest projecte s’ha fet un gran esforç per revisar el 100% de les entrades i continguts del web, així com per contactar presencialment amb tots els negocis, mercat i altres vies relacionades amb la reutilització que es mencionaven al web per poder actualitzar la informació. També s’ha fet una recerca de noves iniciatives físiques i virtuals no incloses per a la seva incorporació.

Fruit d’aquesta revisió s’han introduït o incorporat un total de 27 iniciatives mentres que les eliminades que han estat 15 per la finalització de l’activitat. D’altres 15 iniciatives s’ha modificat o actualitzat la informació  disponible. En general s’ha vist per tant necessari modificar, bé per millorar l’informació com per introduir noves dades a la major part de les entrades, tant les de caire més informatiu i divulgatiu (8 de 10 existents) com a les relacionades directament amb la compra/venda (9 de les 10 existents).

Es destacable que en el cas de les iniciatives o empreses en relació a les possibilitats de reutilització per la població illenca existents al web s’ha modificat l’informació disponible en 15 casos. Aquestes modificacions podien ser des de la modificació de l’horari d’atenció a canvi en vies de contacte o de la seva web.

El volum d’empreses o iniciatives eliminades es elevat, la majoria per la seva desaparició, si bé també en algun cas per canvis que impliquen deixar la   segona mà (com per exemple amb el mercat de cala Llenya, ara transformat en mercat d’artesania). De les 15 eliminacions la gran majoria son empreses de segona mà (REPECO (electro), Gameshop, Rincon del rastro, segones oportunitats, Greenheart, Lottie bogotti, Flamingo Vintage Kilo), 3  mercats (cala Llenya, m. can Bonet, m. solidari pasqua AC), 1 grup facebook (Campra y venta de 2ª mano ibiza), 1 web anuncis OXL,  2 APP (Shelltag y Yume) i 1 associació d’esports aquatics.

Per contra s’han introduït o incorporat un total de 27 iniciatives, el que compensa i supera el  volum de les eliminades. De totes formes bona part de les iniciatives noves serien de caire virtual, moltes com iniciatives d’intercanvi entre particulars a través de grups de facebook (9 grups nous) i APPs (letgo, vinted i milanuncioswebs). També s’han incorporat 11 webs d’anuncis i compra-venta). En el cas de les botigues físiques a l’illa són 4 les incorporades ( Mercatino (botiga de compra-venda) i 3 botigues de roba Vintage (Picospardos, One up vintage i Vintage Icons & Echoes).

 Les dades d’incorporació i eliminació de iniciatives per tipologies d’activitat es resumeixen a la taula següent incorporant el balanç corresponent.
 


Incorporat
eliminat
balanç
Web
11
1
10
Grups facebook
9
1
8
APP
3
2
1
Botigues
4
7
-3
Mercats 2ª mà

3
-3
Altres

1
-1dilluns, 5 d’agost de 2019

#Recuperadors

Els companys d'Amics de la Terra han `presentat un màgnific video en relació als recuperadors a Eivissa, englobat dins els seu projecte 50/20. Dins d'aquest projecte també han preparat una relació dels recuperadors a Eivissa a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Esperem que vos agradi.


Quina és la millor opció per als meus residus si no els puc reutilitzar?

Tots tenim clar que el més important en el món dels residus és no generar-los. La reutilització (intercanvi, cessió, venda de segona mà,…) ens ajuda en aquest objectiu, però en ocasions no és possible. En aquests casos és molt important gestionar correctament els nostres residus. Hi ha moltes possibilitats per a residus que normalment acaben en el contenidor gris amb destí al femer. Piles, residus de pintures, residu tèxtil, bombetes de baix consum o fluorescents, residus perillosos domèstics poden ser dipositats a les deixalleries (punts verds) o en alguns casos en contenidors específics situats en comerços per exemple. 

Què són els residus? Quin valor amaguen?

La nostra participació en diferents actes i activitats en relació amb els residus i les diferents qüestions que se'ns plantegen en aquests actes ens donen a entendre que tal vegada és necessari apropar alguns conceptes a la població.
El primer concepte que hauríem de tenir clar és què és realment un residu. Tots tenim la imatge que un residu són fems, el que ja no té utilitat. Però la realitat és una altra. Fins i tot el concepte legal de residu aporta una clara diferència. Un residu és allò que per al seu posseïdor no té valor i per tant té la intenció de desfer-se'n. És a dir el criteri per decidir què és i què no és un residu és subjectiu. És “fems” perquè no serveix al propietari, però pot contenir un gran valor, fins i tot econòmic. La major part dels residus en realitat contenen per tant un valor. Són recursos potencials, que poden recuperar-se a través del que anomenam la valorització dels residus

Alternativa ambiental als residus de roba

De forma genèrica, la fracció de residus tèxtils ve a representar el 4 % dels residus d’origen domiciliari (4,35 % a Balears segons el Ministeri de Medi Ambient). Es calcula que el consum de roba per persona i any en països del primer món oscil·la entre 7 i 10 kg. Segons estimacions del Ministeri de Medi Ambient cada ciutadà espanyol produeix cada any al voltant de 540 kg de residus, dels quals la fracció tèxtil suposa uns 10 kg. Es pot calcular ràpidament mitjançant una simple operació aritmètica la quantitat de residus que es produeixen d’aquests materials a la nostra illa. Segons aquestes dades podrien estar arribant a l’abocador de cala Llonga més de 1.500 tm anuals, però altres fonts ho incrementen fins a les  3.000 tm anuals. El reciclatge, i sobretot la reutilització dels residus tèxtils, evita que s’acumulin als femers, a més de donar un nou ús als seus materials.

Impacte real de la reutilització

Tret i modificat a partir de material educatiu de AMB

Les diferents normatives relacionades amb els residus als països europeus estan orientades a promoure accions i mesures seguint una clara jerarquia d’acord amb el seu pes ambiental. Segons aquesta prioritat, determinada per directives europees, les lleis han de fomentar en primer lloc la reducció en la producció de residus i a continuació la reutilització, el reciclatge, i en darrer lloc, la seua eliminació (per incineració o vessament a femer).

Promoure la reutilització seria, per tant, la prioritat principal per a aquells residus que ja s’han produït. Però, heu rebut informació en relació amb la reutilització? Recordau alguna campanya pública centrada en la reutilització? La veritat és que es fa difícil recordar a les nostres illes campanyes d'aquests tipus, però fins i tot costa recordar-ne alguna d’àmbit estatal.

La reutilització, la millor opció també per a equips informàtics


El material informàtic obsolet, el que s'anomena línia gris, implica un problema de gestió que a més a més s'incrementa any rere any. Fins fa poc a Eivissa no teníem més alternativa per al nostre ordinador obsolet que desfer-nos-en a través de la recollida de voluminosos municipal amb destí al femer. Els darrers anys la situació ha millorat i almenys, juntament amb altres residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), arriben bé a través de la recollida municipal o bé des de les deixalleries a un gestor autoritzat que els descontamina, separa components i els envia a la península Ibèrica per a l'extracció dels metalls i altres components per al seu reciclatge. Per cert, els resultats són molt bons a les Pitiüses.


Però sempre hi ha una alternativa millor al reciclatge: la reutilització. Aquesta reutilització per als equips informàtics és possible aquí gràcies a l'esforç d'una petita ONG local: Ordinadors solidaris.

El dipòsit dels residus, l'últim pas d'un consum responsable

La correcta eliminació dels productes al final
 del seu cicle de vida és la  nostra responsabilitat. 
Si bé la finalitat bàsica d’aquest bloc és facilitar i promocionar la reutilització i la segona mà a Eivissa, no podem deixar de presentar reflexions en relació amb la correcta gestió dels residus i el consum responsable. I la veritat és que aquestes dues qüestions no poden separar-se. No hi ha consum responsable sense assumir per la nostra banda la responsabilitat de donar la millor sortida possible als nostres residus des del punt de vista ambiental i social. I en aquest punt hauríem de recordar, una vegada més, que l’ordre jeràrquic de prioritat des del punt de vista ambiental és reduir la producció de residus a través de la prevenció, en segon lloc la reutilització i a continuació el reciclatge.


L’ECO, la moneda social d’Eivissa, i altres iniciatives de la CIE, una possibilitat per la reutilització

Si bé no es una creació recent, les monedes locals, monedes socials o alternatives van incrementant la seva presencia en les darreres dècades. Si bé els objectius de cada moneda son diferents en general funcionen com eina per l’intercanvi de bens o serveis de forma paral·lela a les monedes oficials coexistint amb elles. En el cas d’Eivissa tenim una moneda social des de 2013, l’ECO, creada per la Cooperativa Integral d’Eivissa (CIE).  

Logo de l'ECO (CIE)
Si bé l’ECO no esta pensat per la segona mà, tal i com està dissenyada la moneda sí afavoreix la reutilització d’objectes entre els usuaris. En realitat s’oferta  i demanda per tot tipus de serveis, productes artesans, productes de segona mà, etc....  No està pensada en exclusiva per un mercat de reutilització de productes o envasos, però si ho inclou.

De fet des de la CIE recolzen activament la reutilització i la sostenibilitat mediambiental en els hàbits de consum (és un dels seus pilars), i per exemple disposen d’un banc de pots i envasos, on qui tingui pots vuits, nets, sense etiqueta i amb la tapa en bon estat pot vendre’ls a la CIE en ecos. Desprès un altra persona pot comprar-los, promocionant la reutilització d’envasos de vidre. Aquests Ecos prevenients del dipòsit d’envasos poden ser utilitzats en establiments que accepten ecos o en intercanvis amb particulars.

Per últim, un altre  projecte que està funcionant dins de la CIE relacionats amb la reutilització es una llista pròpia de correu electrònic, on diàriament els usuaris comparteixen  anuncis d'intercanvi o de coses de segona mà que necessiten vendre o trobar. Bàsicament és com si fos un grup de Facebook, però privat (encara que qualsevol pot apuntar-se a la llista de correu aquí).

Avantatges ambientals de la reutilització

Neumàtics reutilitzats (tret d'aquí)
Tots hem de tenir clara la importància de la valorització dels residus que produïm, és a dir de la recuperació dels materials i els consums energètics que amaguen, per reduir el nostre impacte sobre el planeta. Hi ha moltes possibilitats de valorització al nostre abast, però bàsicament s'agrupen en dos: el reciclatge i la reutilització.
La més senzilla és la reutilització i l’aposta per la segona mà. Cada article al qual s’allargui la vida a través de la cessió, l'intercanvi o l'entrada en el circuit de la segona mà suposa un enorme estalvi en el consum de matèries primeres i problemes ambientals derivats. 


Consells per reduir els nostres residus cada dia

Podem trobar fàcilment per internet decàlegs i pautes per contribuir a la reducció de la generació dels residus. Ja sabeu que el millor residu és el que no es produeix. Un d'aquests petits reculls de bones pràctiques està disponible a la web de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus. En aquest cas ens proporcionen 12 consells molt senzills. Tant de bo si tothom els seguís!. Són aquests:

3.- No desaprofitar els aliments (hi ha estudis del WARP que parlen d'un 18 % de menjar comprat i no consumit, aquí ho teniu resumit en castellà).
4.- Comprar a granel o en gran format.
5.- Comprar recanvis ecològics.
6.- Beure aigua de l’aixeta (això a Eivissa es fa difícil).
7.- Limitar el nombre d’impressions.
11.- Manllevar o llogar les eines que feim servir.
12.- Fer arreglar els aparells.

Si voleu, podeu compartir més consells als comentaris.

dissabte, 3 d’agost de 2019

Mobles i serveis de decoració de segona mà a Eivissa


Pot ser que trobis el que necessites a  l’oferta entre particulars a través d’anuncis en webs, telefonia mòbil o  xarxes socials o en els mercats de segona mà. De totes formes hi ha bones oportunitats i  possibilitats en locals i negocis a l’illa que os presentem a continuació. Si coneixes alguna altra possibilitat no inclosa al llistat, indica’ns-ho lo en los comentaris i ho actualitzarem.

Electrodomèstics de segona mà a Eivissa

A part de la possibilitat de localitzar electrodomèstics de segona mà a  l’oferta a traves de la xarxa i telefoniaper particulars, l’oferta és molt reduïda. Us facilitam la informació que tenim i, si en coneixeu algun altra possibilitat més, si ens ho indicau als comentaris anirem ampliant la llista.


Material esportiu de segona mà a Eivissa

Un producte estrella en la segona mà són els materials esportius. La major part es distribueix entre els particulars a través d'anuncis a webs, telefonia mòbil o les xarxes socials. De totes formes hi ha bones oportunitats a clubs i empreses. A continuació presentam les possibilitats de les quals tenim coneixement a l'illa. Si coneixes alguna altre punt no inclòs en la llista, ens el pots indicar en els comentaris i ho actualitzarem. 

divendres, 2 d’agost de 2019

videojocs i consoles de segona mà a Eivissa

Les possibilitats de compra/venda de jocs i consoles són bastant reduïdes a l'illa d'Eivissa. A part de la venda directa per a particulars a través d'internet o aplicacions mòbils, només hi ha una botiga física, situada a la ciutat d'Eivissa, que realitza aquesta activitat com a complement a la venda i lloguer de jocs de PC o consoles.
Si coneixes algun altre punt no inclòs a la llista, ens el pots indicar en els comentaris i ho actualitzarem. 

Dics de vinil de segona mà a Eivissa

El mercat de segona mà de vinils està molt limitat a l'illa d'Eivissa. A part de les possibilitats de buscar als mercats com el de Sant Jordi i altres, l'oferta es limita al següent:

Can Vinilo. Lamentablement la seva botiga física va tenir que tancar però tenen oberta la seva botiga virtual a Discogs i es pot contactar amb ells tant a través del facebook com del discogs. Fan compravenda de vinils de segona mà.


Dachaworkshop.   Encara que  es tracta d'una botiga de roba vintage, s'hi poden trobar també alguns vinils. Ofereix també venda en línia a la seua web amb molta més ofera de vinils.


Informació actualitzada en agost de 2019
dijous, 1 d’agost de 2019

Roba 2a mà, "vintage" i complementsL'oferta de segona mà fora dels mercats ha anant incrementant-se els darrers temps. A continuació presentam els punts de venda de roba i complements a l'illa. Si coneixes alguna altra botiga vintage o punt de venda no inclòs en a la llista, ens ho pots indicar en els comentaris i ho actualitzarem. 
Botigues de compra/venda de segona mà a EivissaL'oferta de locals de compra/venda d'objectes de segona mà és molt escassa i a més a més algunes de les iniciatives han tingut una vida curta. A continuació presentam els punts de compra/venda dels que en tenim coneixement a l'illa. Si coneixes algun altre punt no inclòs a la llista, ens el pots indicar en els comentaris i ho actualitzarem.