dilluns, 5 d’agost de 2019

Impacte real de la reutilització

Tret i modificat a partir de material educatiu de AMB

Les diferents normatives relacionades amb els residus als països europeus estan orientades a promoure accions i mesures seguint una clara jerarquia d’acord amb el seu pes ambiental. Segons aquesta prioritat, determinada per directives europees, les lleis han de fomentar en primer lloc la reducció en la producció de residus i a continuació la reutilització, el reciclatge, i en darrer lloc, la seua eliminació (per incineració o vessament a femer).

Promoure la reutilització seria, per tant, la prioritat principal per a aquells residus que ja s’han produït. Però, heu rebut informació en relació amb la reutilització? Recordau alguna campanya pública centrada en la reutilització? La veritat és que es fa difícil recordar a les nostres illes campanyes d'aquests tipus, però fins i tot costa recordar-ne alguna d’àmbit estatal.


Lamentablement, l’educació ambiental que rebem els ciutadans relacionada amb els residus se centra en el reciclatge que, encara sent molt important per al planeta i clarament necessari des del punt de vista ambiental i del consum responsable, no és la millor opció per als nostres residus.


A més a més, el sistema en què es basa el reciclatge, amb els contenidors de colors que tenim a la nostra disposició els ciutadans, ens ofereix una sortida per a una petita part dels residus que generam: els envasos. Però tots sabem que, encara que és important, aquesta no és més que una fracció dels nostres residus.
I per què la reutilització és una millor solució ambiental? La resposta és molt senzilla. Reciclant qualsevol material (una llauna d’alumini, per exemple, per crear un nou envàs, part d’una bicicleta o qualsevol altre producte) aconseguirem importants estalvis en matèries primeres, aigua i energia (i per tant en contaminació atmosfèrica i canvi climàtic mentre la nostra energia no sigui 100 % renovable).

En alguns casos l’estalvi, i per tant l’impacte positiu del nostre gest de portar els envasos a un contenidor de color, serà francament important (potser el cas més clar sigui el de l’alumini, que permet estalviar un 90 % del consum d’energia gràcies al reciclatge en comparació de la producció d’alumini a partir de la bauxita).  Aquests estalvis en consums de matèries primeres, aigua i energia en reciclar són molt importants, sens dubte, i s’expliquen per les costoses operacions que s'han de realitzar per obtenir els materials a partir del medi natural. Us heu plantejat alguna vegada quin és el cost (ambiental), per exemple, d’obtenir la pasta de paper? Quant de petroli s’ha consumit per treure la fusta d’una explotació? Quanta energia per preparar i transportar aquesta fusta fins a una factoria paperera? Quanta aigua i energia farà falta a aquesta factoria per triturar la fusta fins a obtenir serradís i dissoldre’l fins a obtenir la pasta de paper? Tots aquestos impactes els reduïm enormement gràcies al reciclatge.

La reutilització, per la seva banda, suma a aquestos impactes evitats els que es produeixen en aquestes mateixes fàbriques i en la distribució i la logística posterior, incloent-hi la producció d’embalatges i la seua eliminació posterior com a residus. Per tant, reutilitzar i donar un nou ús a un material o objecte sense quasi transformació permet actuar com un consumidor responsable en totes les fases que es produeixen des de l’extracció del materials fins a l’arribada dels productes als comerços.


De totes formes, el millor és que ho comproveu per vosaltres mateixos aprofitant una magnifica eina que  AERESS té disponible a la xarxa. Podeu accedir a la seua calculadora de CO2 evitat gràcies a la reutilització. Podreu calcular l’impacte de la compra/cessió/o permuta d’aparells elèctrics, mobles o roba de segona mà. Podreu comprovar, per exemple, que la reutilització d’un matalàs, implica un estalvi de 79,5 kg de CO2, xifra que equival al que absorbeixen en un dia més de 4.000 arbres o el que produeixen 14 cotxes diàriament a Espanya.

Entrada actualitzada en agost 2019

Cap comentari:

Publica un comentari